Over het initiatief

VoorDeThuiswerkers.nl is een maatschappelijk initiatief van ondernemende freelancers. We bieden een oplossing voor mensen die uitdagingen hebben om thuis te werken tijdens de coronacrisis.

Wij, Olivier Kruger en Seffie Treistman, hopen hiermee bij te dragen de druk thuis te verlichten door een rustige werkplek te bieden, en hotels te helpen inkomsten te genereren zodat hun werknemers hun baan kunnen behouden.

Contact

VoorDeThuiswerkers.nl – Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring maakt deel uit van en dekt de website van VoorDeThuiswerkers.nl. VoorDeThuiswerkers.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website VoorDeThuiswerkers.nl en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Indien u niet instemt met het privacybeleid in zijn geheel, dient u onze website niet te gebruiken.

Welke gegevens worden verwerkt?

De gegevens die door Voordethuiswerkers.nl worden verwerkt zijn in te delen in twee categorieën:

Persoonsgegevens die u zelf invult op het boekingsformulier, zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, en credit card gegevens.'Traffic gegevens' zoals bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en er wordt naar uw 'surfgedrag' op de website van Voordethuiswerkers.nl gekeken.
1. Persoonsgegevens

Wanneer u via onze website een boeking wilt maken, vragen wij u om een aantal persoonlijke herkenbare gegevens. Wij gebruiken deze informatie voor het verwerken en maken van uw boeking en om u de status van uw boeking via e-mail mee te delen. We sturen u alleen een e-mail en of (WhatsApp) bericht in de volgende gevallen:

Ter bevestiging van uw boeking / wijziging of annulering: Nadat u een boeking heeft gemaakt ontvangt u een bevestigingse-mail met alle informatie over uw boeking. Ook als u uw boeking wilt wijzigen of annuleren ontvangt u hiervan een bevestigingse-mail.Om feedback over het hotel en de werkplek te vragen: Na uw verblijf ontvangt u mogelijk een e-mail met de vraag of u het hotel wilt beoordelen.Een herinneringse-mail enkele dagen voor aankomstIndien u geen gebruik heeft gemaakt van uw reservering en niet van tevoren een bericht heeft gestuurd dat u geen gebruik maakt van de reservering (no-show).
Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Het doel van het verwerken van de gegevens is het verwerken en afhandelen van uw boeking. Als u een verblijf via de website boekt, worden uw gegevens alleen gebruikt om uw reservering zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen. Persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw boeking wordt via een beveiligde server (secure server) bij ons gemaakt. Daarbij gebruiken we een veilige technologie, die al uw persoonlijke details en creditcarddetails codeert. Op deze manier verkleinen we de kans dat uw gegevens worden onderschept of worden gebruikt voor andere doeleinden dan uw boeking.

Alle gegevens die u verstuurt, worden voor uw veiligheid versleuteld door het gebruik van SSL (Secure Socket Layer) technologie. Op die manier kunnen uw gegevens niet of nauwelijks worden onderschept of aangewend voor andere doeleinden dan de door u gewenste transactie. U kunt zien of uw browser een beveiligde verbinding tot stand heeft gebracht aan het icoontje (doorgaans een gesloten hangslot) onderaan het scherm van de browser. Bovendien begint de URL boven in de adresregel met https:// in plaats van http://.

Aan welke derde partijen sturen wij uw persoonsgegevens

Voordethuiswerkers.nl neemt haar verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Voordethuiswerkers.nl zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Voordethuiswerkers.nl stelt uw persoonlijke gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve:

Het hotel waar u gaat verblijven. Wij verstrekken informatie over via Voordethuiswerkers.nl gemaakte boeking(en) aan het hotel waar een boeking voor gemaakt wordt.Onze service providers die ons helpen om uw boeking te maken en de website helpt onderhouden en werken.Als Voordethuiswerkers.nl hier wettelijk toe verplicht wordt. Hoewel Voordethuiswerkers.nl alles in het werk stelt om de privacy van de gebruikers van haar website te waarborgen, kan Voordethuiswerkers.nl. van rechtswege worden verzocht om informatie te verschaffen die u verstrekt heeft om een hotelkamer te boeken. Voordethuiswerkers.nl kan uw persoonsgegevens bekend maken als wij daar op grond van een wettelijke verplichting toe kunnen worden gedwongen, of als wij te goeder trouw menen dat zo'n handelwijze noodzakelijk is om a) mee te werken aan een juridische procedure die tegen Voordethuiswerkers.nl of de website wordt aangespannen; b) de rechten of het eigendom van Voordethuiswerkers.nl, de website of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen; c) op te treden in noodsituaties om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Voordethuiswerkers.nl, de website of de gemeenschap te beschermen.


Voordethuiswerkers.nl behoudt zich het recht voor om gevolg te geven aan wettelijke uitvoeringsmaatregelen en voorschriften ten aanzien van uw gebruik van deze website of aan Voordethuiswerkers.nl verstrekte of door haar verzamelde informatie betreffende uw gebruik van deze website.

2. Traffic gegevens

Trafficgegevens worden verkregen door:

Cookiesnl kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan onze server u herkennen wanneer u de website van Voordethuiswerkers.nl bezoekt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website van Voordethuiswerkers.nl bezoeken. U kunt dan echter géén boekingen maken.
Voordethuiswerkers.nl is niet aansprakelijk voor foutieve boekingen die gemaakt zijn als gevolg van cookies.

In dit overzicht ziet u welke cookies opgeslagen kunnen worden wanneer u de website Voordethuiswerkers.nl bezoekt. Welke cookies geplaatst worden, is onder meer afhankelijk van hoe u op onze website terecht komt (bijvoorbeeld direct via de adresbalk of via een link vanuit een zoekmachine of een website van derden) en welke pagina's u op Voordethuiswerkers.nl bezoekt (bijvoorbeeld een zoekresultatenpagina of het boekingsformulier).

Logfiles
Zoals de meeste standaard website servers gebruiken wij logboekbestanden. Hierin worden gegevens bewaard zoals internet protocol (IP) adressen, type browser, internet service provider (ISP), verwijzende/afsluitende pagina's, type platform, datum/tijdgegevens en het aantal klikken ten behoeve van de analyse van tendenzen, het beheer van de site, het traceren van gebruikersbewegingen in de gegevensverzameling, het opsporen van problemen met onze servers en het verzamelen van demografische gegevens voor algemeen gebruik. IP-adressen en dergelijke worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

WhatsApp
Voordethuiswerkers.nl bewaart chatgesprekken ter verificatie van en onderzoek naar verleende opdrachten en geleverde diensten.

Voordethuiswerkers.nl verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens tijdens het gesprek zoals je naam, adres, geboortedatum en je vraag of klacht.

Opgeslagen conversaties voor verificatie en onderzoeksdoeleinden worden tot 5 jaar na het contact bewaard.

Uw rechten

U kunt op elk gewenst moment contact opnemen met Voordethuiswerkers.nl met een verzoek om toegang tot, wijziging van of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben. Echter, gegevens die nog nodig zijn voor facturatie en boekhoudkundige doeleinden in samenhang met (onvolledig afgewikkelde) bestellingen, kunnen met het oog op wettelijke verplichtingen niet worden verwijderd. Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een door ons ingeschakelde derde partij. Ook heeft u het recht uw gegevens te ontvangen in een gangbaar formaat om uw gegevens indien mogelijk over te dragen naar een derde partij.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact met ons opnemen door te email naar [email protected]. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Algemeen

Voordethuiswerkers.nl behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Wanneer u een vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Laatst geupdate: Maart 2020

VoorDeThuiswerkers.nl – Algemene Voorwaarden

1. Gebruik van deze website

VoorDeThuiswerkers.nl is opgericht tijdens de werldwijde corona crisis om thuiswerkers de mogelijkheid te geven om (af en toe) rustig in een hotelkamer te kunnen werken zonder thuis afgeleid te worden. De informatie op deze website is samengesteld om informatie te bieden over hotels in Nederland zodat gebruikers van deze website online een tijdelijke werkplek in een hotel kunnen zoeken en boeken. Deze website helpt u als gebruiker bij het vinden van beschikbare hotels in Nederland. De website is bedoeld voor het maken van legitieme en gewenste reserveringen en boekingen.

Door deze Algemene voorwaarden te accepteren, garandeert U tenminste 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd te zijn om verbintenissen aan te gaan, en deze website te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en alle wetten die op u van toepassing zijn. Daarnaast verklaart u financieel draagkrachtig en handelingsbevoegd te zijn voor uw activiteiten op deze website. U garandeert bovendien dat alle gegevens die door u aangaande het gebruik van deze website worden verstrekt (over uzelf en eventueel derden), waar en exact zijn. U begrijpt dat overmatig gebruik of misbruik van de boekingsfaciliteiten en/of van deze website ertoe kan leiden dat u de toegang tot deze faciliteiten wordt ontzegd. Zonder enige beperking is enig valse of frauduleuze boeking verboden.2. Privacy

Voordethuiswerkers.nl respecteert uw privacy. Voordethuiswerkers.nl geeft alleen uw persoonsgegevens door aan derde partijen om een tijdelijke werkplek voor u te boeken, betalingen te ontvangen en mogelijk te annuleren. In de Privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.3. Geen verborgen kosten

Voordethuiswerkers.nl zorgt voor prijstransparantie door bij elke kamerprijs de eventuele bijkomende kosten te vermelden, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Bij specifieke acties kunnen servicekosten gelden, die duidelijk bij de actie vermeld staan. Deze servicekosten dienen te allen tijde betaald te worden.4. Boeken

Voordethuiswerkers.nl kan zowel een bemiddelende rol hebben en de boeking doorsturen naar het hotel, alsmede ook zelf de boekingen uitvoeren. De boeking zelf is een transactie tussen de klant die de boeking maakt en het Voordethuiswerkers.nl of hotel, dit maken wij duidelijk na de reservering, per email/telefoon/bericht. Hotels behouden zich het recht voor om een boeking te weigeren.5. Annuleren

Voordethuiswerkers.nl brengt geen annuleringskosten in rekening. Indien u uw werkplek wilt annuleren, dient u een email te sturen naar [email protected]. Tussentijds annuleren kan kosteloos bij sluiting van het hotel, wanneer Nederland in volledige lock-down gaat, of wanneer u het huis niet uit mag door ziekte van u of uw huisgenoot. Onder die gevallen ontvangt u het resterende deel naar rato terug, exclusief mogelijk transactiekosten.6. Creditcard

Hotels verlangen vaak uw creditcardgegevens ter garantie van een boeking. Uw creditcardgegevens worden alléén naar het hotel gestuurd waar u heeft geboekt om uw boeking te garanderen. Voordethuiswerkers.nl schrijft mogelijk geld van uw creditcard af, of u betaalt zelf uw werkplek in het hotel, dit maken wij duidelijk na de reservering, per email/telefoon/bericht. Met een boeking via deze website, sluit u een overeenkomst af met het hotel dat u hebt gekozen. Uw creditcardgegevens worden door Voordethuiswerkers.nl direct verwijderd zodra uw boeking is doorgegeven aan het hotel of de betaling is gedaan. Het hotel kan uw creditcard pre-autoriseren voordat u aankomt, d.w.z. controleren of uw creditcard geldig is. Deze voorzorgsmaatregel kan door het hotel genomen worden voor het geval u uw reservering te laat annuleert, of als u geen gebruik zou maken van uw reservering zonder deze te annuleren (no-show). Het gereserveerde bedrag komt normaal gesproken binnen één of twee weken weer vrij.7. Auteursrecht / intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle informatie, teksten, materialen en alle technische processen die u terugvindt op deze website berust bij Voordethuiswerkers.nl. Uw toegang tot deze website betekent niet dat u vrijelijk de hier aangeboden informatie mag hergebruiken / dupliceren of verspreiden. Bij duplicatie van door Voordethuiswerkers.nl samengestelde pagina';s / HTML code / META tags, geheel of gedeeltelijk, zal onmiddellijk, onherroepelijk juridische actie worden ondernomen.
De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten die rusten op de op deze website aanwezige materialen behoren toe aan Voordethuiswerkers.nl of zijn aan haar in licentie verstrekt door derden.8. Links van derden

U mag vrijelijk naar deze website toelinken. Voordethuiswerkers.nl is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke website dan ook die naar Voordethuiswerkers.nl toelinkt.
Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Voordethuiswerkers.nl worden beheerd. Dergelijke links zijn alleen als verwijzingen voor u opgenomen. Voordethuiswerkers.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze externe websites. Voordethuiswerkers.nl heeft geen controle over die websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van links naar die websites door Voordethuiswerkers.nl impliceert geenszins goedkeuring van het materiaal op die websites of enige binding of samenwerking met de beheerders of exploitanten ervan.

9. Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door Voordethuiswerkers.nl. De informatie op deze website kan echter onjuistheden, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Voordethuiswerkers.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie, inclusief prijzen van hotels die door de hotels zelf worden aangeleverd. Voordethuiswerkers.nl staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de hier aangeboden informatie over deelnemende hotels.

Voordethuiswerkers.nl staat niet in voor de juistheid van, en is niet aansprakelijk voor onjuistheden met betrekking tot foto';s van hotels, beschrijvingen van hotels, vermelding van hotelfaciliteiten en andere beschrijvingen die op de website getoond worden, welke informatie aangeleverd wordt door de hotels zelf, welke om die reden ook verantwoordelijk zijn voor de correctheid van deze informatie.

Voordethuiswerkers.nl controleert niet alle informatie die door de hotels of andere derde partijen worden aangeleverd.

Hotels kunnen op ieder moment de informatie over hun hotel, zoals prijzen en beschikbaarheid aanpassen. Voordethuiswerkers.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden wordt door het niet correct weergeven van deze data.
Voor verhaal van eventuele schade als gevolg van foutieve vermeldingen van hotels of foutieve beschikbaarheidsdata van hotels dient u zich rechtstreeks te wenden tot het desbetreffende hotel.

Voordethuiswerkers.nl is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die voortkomt uit het gebruiken van haar website, of de daarop verstrekte informatie.
Voordethuiswerkers.nl kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in deze website en doet dat regelmatig. Eventuele gevolgschade die voortkomt uit foutieve betalingen aan hotels of uit onjuiste belastingen van creditcards door hotels, komt voor rekening van het desbetreffende hotel. Voordethuiswerkers.nl kan voor deze schade niet aansprakelijk worden gesteld.
Voordethuiswerkers.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de (tijdelijke) onmogelijkheid van gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder inbegrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
Met het gebruik van de website van Voordethuiswerkers.nl vrijwaart u Voordethuiswerkers.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden voortkomend uit overtreding of niet naleven van deze voorwaarden, danwel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar website.10. Wijziging van deze voorwaarden

Voordethuiswerkers.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van Voordethuiswerkers.nl gebruikt.11. Algemeen

Voordethuiswerkers.nl is een initiatief van Seffie, gevestigd in Amsterdam en geregistreerd bij de KvK onder nummer 54907896, en OK Business Consultancy, gevestigd in Amsterdam en geregistreerd bij de KvK onder nummer 73895385. De in Nederland geldige wetten zijn van toepassing. Voordethuiswerkers.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van deze website en waarvoor Voordethuiswerkers.nl aansprakelijk kan worden gesteld dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam die bij uitsluiting bevoegd wordt verklaard om van deze geschillen kennis te nemen.